Τεχνική υποστήριξη

Η τεχνική υποστήριξη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την εταιρία μας.

Τεχνική υποστήριξη

Η εταιρία:

  • τηρεί αποθέματα ανταλλακτικών
  • διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό
  • έχει το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό με υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης και καλύπτει με συνέπεια, πληρότητα και ταχύτητα στην ανταπόκριση, τις απαιτήσεις των ειδικών οχημάτων και μηχανημάτων που κατασκευάζει και διαθέτει.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που παρέχει, η εταιρία αναλαμβάνει επίσης κατά περίπτωση:

  • ανακατασκευές ή μετασκευές παλαιού εξοπλισμού
  • την συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων άλλων κατασκευαστών