Πελάτες

Κύριοι πελάτες:

Μεγάλο μέρος των παραγγελιών στην εταιρία ανατίθεται ύστερα από δημόσιους διαγωνισμούς καθώς, εκ της φύσεώς τους, τα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε σημαντικό βαθμό στον δημόσιο τομέα.

Τις συμβάσεις που έχουμε αναλάβει εκτελούμε πάντοτε με επιτυχία και συνέπεια.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΕΧΩΔΕ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, κλ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΔΕΣΕ, ΤΕΟ, Δ/ΚΕΣΟ, ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ κλ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: Δήμοι, Κοινότητες, Νομ. Αυτοδιοικήσεις, Περιφέρειες, Εταιρίες / Οργανισμοί / Σύνδεσμοι ΟΤΑ.
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΤΕΟ, κλπ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Από τους πελάτες μας στον ιδιωτικό τομέα αναφέρουμε ενδεικτικά:

Όμιλος «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ»
Π.Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.
ΝΕΑ ΟΔΟΣ (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ)
ΤΟΜΗ Α.Ε. – ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – (όμιλος «ΑΚΤΩΡ»)
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ
ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΣΕΛΜΑΝ
CONSTEEL
ETEME
Εθελοντικές Ομάδες Πυρόσβεσης – Διάσωσης
Διάφοροι Εργολήπτες και Ιδιώτες Επαγγελματίες


Τέλος, μας έχουν τιμήσει με την επιλογή των προϊόντων μας (κατά κύριο λόγο πυροσβεστικών οχημάτων) μεγάλοι οργανισμοί – δωρητές:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Ι.Σ. ΛΑΤΣΗ
Τράπεζα ΚΥΠΡΟΥ
ΝΕΑ ΓΑΙΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.
UNILEVER ΕΛΛΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Τράπεζα
MARFIN EGNATIA BANK
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα