Πολιτική ποιότητας ISO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

 

Η εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας συμφώνως προς ISO 9001:2000, με πιστοποίηση του Bureau Veritas Certification.

Ποιότητα για την ΑΒΟ – DEMAN Α.Β.Ε.Ε σημαίνει σεβασμό στον πελάτη, ικανοποίηση των απαιτήσεών του και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αυτός ο στόχος είναι συνυφασμένος με την απόλυτη κατανόηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της από το προσωπικό και με την εγκατάσταση και διατήρηση ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει όλο το προσωπικό της εταιρείας σε συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και των προϊόντων της.

Κεντρικά σημεία στην πολιτική ποιότητας της εταιρίας αποτελούν:

 • Η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης για τις ειδικές απαιτήσεις κάθε πελάτη
 • Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία
 • Η συνεπής εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και ιδιαίτερα η τήρηση των χρόνων παράδοσης
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με επιλεγμένους ξένους οίκους
 • Η πλήρης και συνεπής τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και εξοπλισμού, που περιλαμβάνει:
  • την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε οχήματα του πελάτη, αν απαιτείται, και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία
  • την εκπαίδευση προσωπικού
  • την μετά την πώληση συντήρηση και επισκευές
  • την έγκαιρη προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
   μετασκευές / ανακατασκευές