Δραστηριότητα

Βασική φιλοσοφία της εταιρίας αποτέλεσε η δραστηριοποίηση σε τομείς ειδικών προϊόντων τόσο με την δική της εγχώρια παραγωγή, όσο και με την προσφορά και πλήρη τεχνική υποστήριξη οχημάτων και εξοπλισμού από το εξωτερικό.

Στο ευρύ φάσμα εφαρμογών που καλύπτει η δραστηριότητα της εταιρίας σημαντικούς τομείς αποτελούν τα πυροσβεστικά οχήματα και εξοπλισμός, τα εκχιονιστικά μηχανήματα και τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών.

Η ABO-DEMAN, με την ομάδα έμπειρων μηχανικών, έχει τη δυνατότητα να παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη στον πελάτη, ενώ παραμένει πάντοτε ευέλικτη στην προσπέλαση νέων πεδίων δραστηριότητας και στην αντιμετώπιση ποικίλων απαιτήσεων για ειδικούς εξοπλισμούς. Η δραστηριότητα της εταιρίας εκτείνεται:

 • στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μηχανημάτων και οχημάτων
 • στην κατασκευή και παραγωγή μηχανημάτων και οχημάτων
 • στην εισαγωγή προϊόντων και εξοπλισμού από το εξωτερικό, σε πλήρη μορφή ή προς ολοκλήρωση στην Ελλάδα
 • στην πλήρη τεχνική υποστήριξη και συντήρηση ειδικού εξοπλισμού:
  – συντήρηση, επισκευές
  – προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
  – μετασκευές, ανακατασκευές
 • στην εγκατάσταση του εξοπλισμού σε οχήματα του πελάτη, αν απαιτείται
 • στην εκπαίδευση προσωπικού

 

1 2 33 4