Πυρόσβεση

Ο τομέας Πυρόσβεσης – Διάσωσης είναι σήμερα από τις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας μας. Στο χρονικό διάστημα που δραστηριοποιούμαστε στον τομέα αυτόν έχουμε κατασκευάσει και προμηθεύσει σημαντικό αριθμό οχημάτων και εξοπλισμού.

Με ισχυρές συνεργασίες, όπως:

 

1GODIVA Ltd, Μεγ. Βρετανία – Πυροσβεστικές Αντλίες

 

2WILDFIRE, Καναδάς – Εξοπλισμός και Πυροσβεστικές Αντλίες Δασοπυρόσβεσης

 

 

3ISS WAWRZASZEK, Πολωνία – Πυροσβεστικά Οχήματα

 

 

παρακολουθούμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας, σχεδιάζουμε και αναβαθμίζουμε τις επιχειρησιακές δυνατότητες των οχημάτων, είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του πελάτη, ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις και φυσικά να παράσχουμε την πλήρη τεχνική μας υποστήριξη.

Η δραστηριότητα της εταιρείας περιλαμβάνει:

  • Κατασκευή Πυροσβεστικών Οχημάτων
  • Διάθεση Πυροσβεστικών Οχημάτων Ξένων Οίκων που αντιπροσωπεύουμε
  • Προμήθεια Εξοπλισμού Πυρόσβεσης, Δασοπυρόσβεσης, Διάσωσης
  • Την Πλήρη Τεχνική Υποστήριξη
  • Ανακατασκευή Παλαιών Οχημάτων
ΕΠΑωΕΚ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ